- Kompletní zpracování a vedení účetnictví
- Zpracování mezd a personalistika
- Zpracování a odeslání souhrnného hlášení
- Zpracování a odeslání Kontrolního hlášení
- Zpracování a odeslání přiznání k DPH
- Zpracování a odeslání silniční daně
- Zpracování a odeslání daně z příjmu FO a PO
- Evidence majetku
- Závěrky, uzávěrky
- Rozvaha a výsledovka

Obrátit se na mě můžete, kdykoli budete potřebovat pomoci.

Výhody mého řešení

Úspora nákladů

Z hlediska samotných nákladů nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění účetních, jejich dovolenou, pracovní neschopnost a prostoje, dále například nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade atd.

Vysoká kvalita zpracování

Díky specializaci jsme schopni dosáhnout vyšší kvality a potřebné odborné úrovně

Kontinuálnost

Sjednané úkony provádíme kontinuálně bez ohledu na dovolené či nemocnost

Odpovědnost

Odpovídáme za kvalitu provedení

Daňová evidence

Minimální měsiční paušál 1 500 Kč
Zaúčtování položky od 22kč

Podvojné účetnictví

Minimální měsiční paušál 2 500 Kč
Zaúčtování položky od 25kč

Mzdy

1zaměstnanec 300 Kč

Daňové přiznání

DPPO 3 000 Kč
DPFO 2 500 Kč
Silniční daň 800 Kč
Vyúčtování daně ze závislé činnosti 800 Kč

Ostatní

Zastupování firmy při kontrolách 1h 500 Kč
Ostatní úkony nad rámec paušálu 1h 400 Kč

Veronika Lorencová

Jihlavská 303
664 82  Říčany

vlorencova@email.cz
tel: 720 312 163

IČ: 75273691

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.